Ажуриран список со попусти со ИПА по региони

Почитувани, Во прилог го имате целиот ажуриран список на партнери и пријатели, спонзори на ИПА со кои ИПА има склучено […]

Стипендии за агенции за спроведување на законот и персонал за спроведување на законот за курсеви за професионални сертификати понудени од Универзитетот во Никозија

На барање и со одобрение од Претседавачот на ИПА Професионална комисија, Деметрис Деметриу, ве молиме, видете го известувањето од Захарија […]

Меѓународна научна и стручна конференција „Локалната безбедност во контекст на современите безбедносни ризици и закани„ Повик за научни и стручни трудови Интернационална

Повик за конференција – IPA 2020-2 Please follow and like us:

Потпишување на Меморандум за меѓусебна соработка и спроведување на заеднички цели и активности помеѓу ИПА Македонија и Министерство за внатрешни работи

На ден 22.04.2020 год. во просториите на Министерот за внатрешни работи беше потпишан Меморандум за соработка и спроведување на заеднички […]

Активности на ИПА Македонија поврзани со заштитата на колегите во борбата со корона вирусот

Почитувани, во периодот од 20.03.2020 до 02.04.2020 во три организирани активности Интернационалната Полициска Асоцијација Македонија и ИПА регион Скопје а […]

5-та традиционална хуманитарна предновогодишна прослава

Почитувани ИПА членови и ИПА пријатели Ве известуваме дека од страна на збратимениот ИПА Регион НИШ-СРБИЈА доставена е покана за […]

II-ра ИПА меѓународна средба на збратимени региони Скопје 13-15.12.2019

Почитувани колеги, ИПА членови, Следејќи ги принципите и целите на Меѓународната полициска организација ИПА ”Служба преку пријателство”, ИПА регион Скопје […]

п о к а н а за I-та ИПА меѓународна средба Кавадарци 2019 29.11-01.12.2019

Почитувани ИПА членови ,пријатели и колеги , следејќи ги принципите и целите на ИПА организацијата ”служба преку пријателство” ИПА регион […]

Екскурзија ИПА Секција жени – Златибор 06-09.12.2019

Почитувани ИПА членови и ИПА пријатели Ве известуваме дека ИПА Македонија- Секција на жени организира четиридневна екскурзија на Златибор во […]