Тетово

Учество на турнир во мал фудбал

Координаторот на спортската секција Ирфан Зибери при ИПА Регион Тетово и фудбалската екипа на ИПА Регион Тетово , учествуваја во […]

Посета во Београд oд страна на ИПА Регион Тетово

Делегација на ИПА Регион Тетово , во временскиот период од 24.06 до 26.06.2019 , се одзва на поканата од ИПА […]

Одржано годишно собрание на ИПА Регион Тетово

На ден 17.05.2019 година , се одржи состанок на управниот одбор на ИПА Регион Тетово , каде што на дневниот […]