Струмица

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ИПА РЕГИОН СТРУМИЦА

Врз основа на чл.14 од Статутот на ИПА Македонија, Управниот одбор на ИПА – Македонија Регион Струмица на одржаниот состанок […]