Прилеп

Ажуриран список со попусти со ИПА по региони

Почитувани, Во прилог го имате целиот ажуриран список на партнери и пријатели, спонзори на ИПА со кои ИПА има склучено […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ИПА

Се известуваат сите членови од сите Региони на ИПА Македонија дека се поканети од страна на Регион ИПА Прилеп за […]