Битола

ИПА- РЕГИОН БИТОЛА РЕАЛИЗИРА РАБОТИЛНИЦА СО ПРИМЕНА НА ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ

Во рамките на проектната активност: „Поттикнување на креативноста кај ИПА членовите преку примена на виртуелна реалност“, Интернационалната полициска асоцијација ИПА […]

Ажуриран список со попусти со ИПА по региони

Почитувани, Во прилог го имате целиот ажуриран список на партнери и пријатели, спонзори на ИПА со кои ИПА има склучено […]