Ажуриран список со попусти со ИПА по региони

Почитувани, Во прилог го имате целиот ажуриран список на партнери и пријатели, спонзори на ИПА со кои ИПА има склучено […]

Меѓународна научна и стручна конференција „Локалната безбедност во контекст на современите безбедносни ризици и закани„ Повик за научни и стручни трудови Интернационална

Повик за конференција – IPA 2020-2 Please follow and like us: