Повелбата за соработка и збратимување помеѓу ИПА регион Охрид-Македонија и ИПА регион Егнатија-Република Албанија

Во одлична пријателска и колегијална ИПА атмосфера, на 17.12.2022 година, во охридскиот хотел „Белведере“, беше потпишана повелбатата за соработка и […]

Средба со ИПА Делегации од Австралија, Естониа и Златиборска-Србија

Во периодот септември-октомври, ИПА Охрид, беше домаќин на ИПА делегациите од Австралија, Естониа и ИПА Златиборска-Србија. Притоа, беа остварени одлични […]

Меморандум за меѓусебна соработка со Здружението на ветерани и резервисти од одбраната и безбедноста на Македонија-огранок Охрид

На 06 мај 2022 година, ИПА Охрид потпишува Меморандумот за меѓусебна соработка со Здружението на ветерани и резервисти од одбраната […]

Повелба за соработка и збратимување помеѓу ИПА регион Охрид-Македонија и ИПА регион Нови Сад- Република Србија

На 29 април 2022 година, во Охрид потпишана бешe Повелбата за соработка и збратимување помеѓу ИПА регион Охрид-Македонија и ИПА […]

Ажуриран список со попусти со ИПА по региони

Почитувани, Во прилог го имате целиот ажуриран список на партнери и пријатели, спонзори на ИПА со кои ИПА има склучено […]