Ажуриран список со попусти со ИПА по региони

Почитувани, Во прилог го имате целиот ажуриран список на партнери и пријатели, спонзори на ИПА со кои ИПА има склучено […]

ПОПУСТИ ЗА ИПА ЧЛЕНОВИ – со договори склучени со ИПА РЕГИОН КУМАНОВО

ПОПУСТИ ЗА ИПА ЧЛЕНОВИ – со договори склучени со ИПА РЕГИОН КУМАНОВО ,,Баба Цана (т.н.„Касапски Круг„ Куманово) Градска кафана “Корнер/Баба […]