Годишно Собрание на ИПА Регион Скопје – 11.03.2022 година

Почитувани ИПА Членови Ве известуваме дека на ден 09.02.2022 година се одржа работен состанок на УО на ИПА Регион Скопје […]

6-та Балканско – Јадранска Конференција,Скопје 12-14.11.2021

Почитувани, Во периодот од 12-14.11.2021 година Меѓународното полициско здружение ИПА Оддел Македонија , ИПА Регион Скопје беше домаќин на 6-та […]

Избор на нов Претседател на ИПА Германија – Присуство на делегација од Македонија

Во период од 22-24.10.2021 година во градот Фулда се одржа годишно собрание на ИПА Германија кое воедно беше и изборно. […]

Ажуриран список со попусти со ИПА по региони

Почитувани, Во прилог го имате целиот ажуриран список на партнери и пријатели, спонзори на ИПА со кои ИПА има склучено […]

Стипендии за агенции за спроведување на законот и персонал за спроведување на законот за курсеви за професионални сертификати понудени од Универзитетот во Никозија

На барање и со одобрение од Претседавачот на ИПА Професионална комисија, Деметрис Деметриу, ве молиме, видете го известувањето од Захарија […]

Потпишување на Меморандум за меѓусебна соработка и спроведување на заеднички цели и активности помеѓу ИПА Македонија и Министерство за внатрешни работи

На ден 22.04.2020 год. во просториите на Министерот за внатрешни работи беше потпишан Меморандум за соработка и спроведување на заеднички […]