Училница "Бар Кичн" - "КАЈ БИЏО"

Склучен договор за попуст од 20 % со фирмата ИВЕЛ 2015 ДОЕЛ Куманово, Училница “Бар Кичн” – “КАЈ БИЏО” во Куманово лоциран на ул. Октомвриска Револуција бр. 11.

Воедно Ве известувам дека Фитнес Хаус е ресторан и треба од останати да се префрли во угостителство.