Технички преглед САВА

Потпишан е договор за попуст во висина од 20 % со Техничкиот преглед САВА Стејшн лоциран на ул.“34” бр.7, нас. Илинден – Скопје.

Контакт телефони 02/5111-556 и 02/5111-545

Сава стејшн: https://mk.sava.insure/mk-mk/sava-station/