ТАРА ЗОЕ

Склучен договор за попуст во висина од 15 % на редовните цени во продавница за обувки ДПТТУ “ТАРА ЗОЕ” лоцирана на бул Ј Сандански бр. 82 локал 29 во ТЦ Бисер.