Почитувани,
На ден 15.01.2024 година во Кавадарци е одржано Собраниее на Регионот ИПА Тиквеш Повардарие кое беше свикано од членови на Управниот одбор на Регионот.
На Собранието е избран нов претседател на Управен одбор на ИПА Тиквеш-Повардарие Митко Стојанов досегашен Помошен генерален секретар на ИПА Тиквеш Повардарие.
На Собранието на Регионот присуствуваа членови на УО на Национална секција ИПА Македонија и претставници од УО на ИПА Регион Скопје и ИПА Регион Прилеп.
Успешна и плодна работа на новиот У.О на ИПА Регион Тиквеш – Повардарие.

ИПА Регион Тиквеш-Повардарие / IPA Region Tikves-Povardarie

Servo per amikeco

 

Please follow and like us: