Ресторан - "Чардак"

Договор за попуст во висина од 10 % со фирмата ТП БИФЕ Чардак – Ресторан “Чардак” лоциран на ул. Благој Ѓорев бр. 104 Б во Велес.