Ресторан Доместика

Склучен договор за попуст во висина од 20 % на редовните цени и услуги со Ресторанот Доместика лоциран на ул Павел Шатев бр. 10 Б.

За семејни веселби и свечености попуст од 10 % а за производи и услуги кои се наоѓаат на промоција или акциски цени нема попуст.