Ресторан "ДЕЛФИН ФИШ ХАУС"

Ресторан “ДЕЛФИН ФИШ ХАУС” с.Чегране, Гостивар – попуст во висина од 20 %,