Ресторанот "Бакус"

Договор за попуст во висина од 20 % со Ресторанот “Бакус” лоциран спроти Министерство за Култура во Скопје.