Почитувани ИПА членови и пријатели, на ден 01.02.2023 година членови на
ИПА
МКД – ИПА Регион Штип и ИПА Регион Скопје ги посетија учениците од
Државно
средно училиште за образование и рехабилитација “Искра” во Штип. Во
рамките
на посетата беше организирано дружење со учениците и им беа поделени
скромни подароци.
Голема благодарност до вработените од Државно средно училиште за
образование и рехабилитација “Искра” во Штип за одличниот пречек и
соработката во реализацијата на оваа активност. Благодарност и до сите
општествено одговорни деловни субјекти кои дадоа поддршка во
реализацијата
на оваа активност.
Се надеваме дека оваа соработка и дружење ќе стане традиција во иднина.

Please follow and like us: