ПЗУ ТРЕНД

Почитувани ИПА членови и ИПА пријатели Ве известуваме дека е склучен договор за попуст во висина од 15% со ПЗУ ТРЕНД со седиште на ул. Пиринска бр. 43/2-4 во Скопје.
За нашите членови пропустот се однесува на стоматолошки услуги и протетика.
Напоненуваме дека за добивање на попустот нашите членови мора да покажат важечка ИПА картичка.