ПЗУ Дерма плус

Попуст опуст во висина 15% со фирмата ПЗУ Дерма плус лоцирана на бул Ј Сандански бр 84-3/5 во Скопје.
Напоменуваме дека за добивање на попустот нашите членови и ИПА пријатели потребно е да покажат важечка ИПА картичка.

Контакт телефон 022446600 д-р Коста Цветковиќ