Меана "Лесновски конак"

Меана “Лесновски Конак” ДООЕЛ Пробиштип попуст на услугите во износ од 20%.

Лице за контакт Орце Трајковски 078/432-500