Комплекс AQUA центар-Кочани

Месмон ДООЕЛ Кочани (Комплекс AQUA центар-Кочани во близина на Градски базен Кочани) за попуст во износ од 20%.

www.aquacentar.mk

Лице за контакт Зоран Монев тел.075/309-838