ИПА Регион Скопје- ИПА Македонија, дадоа активна подршка на учесниците на Вера Тур 2023, која се одржува по втор пат.
При тоа 6 члена делегација на ИПА Регион Скопје ги придружуваше велосипедистите при приемот во Амбасадата на Р.С. Македонија во Белград каде што бевме пречекани од Амбасадорот Михаела Веселинов за што упатуваме посебна благодарност на топлиот пречек и чувствувото како да сме во својот дом.
На учесниците на Вера Тур 2023 им пруживме подршка на етапата Рума- Суботица.
Оттаму во името на ИПА Македонија и ИПА Регион Скопје на организаторот Александар Стојков и останатите учесници им посакавме среќен пат до крајната дестинација и продолжување на традицијата наречена Вера Тур со поздравот на ИПА – SERVO PER AMIKECO- Преку служба до пријателство

Please follow and like us: