Во рамките на проектната активност:
„Поттикнување на креативноста кај ИПА членовите преку примена на виртуелна реалност“, Интернационалната полициска асоцијација ИПА – Регион Битола и Здружението за социјални иновации ВР ЛАБ – Битола, реализираа работилница за развој на вештини со примена на виртуелна реалност. Членовите на ИПА имаа можност да се запознаат со виртуелната реалност како можност за развој на вештини, преку користење на практични апликации кои овозможуваат поттикнување на креативноста.

Please follow and like us: