ДРАКУЛ МОДЕЛС

ДРАКУЛ МОДЕЛС ги нуди следниве услоги:

  • Планирање и организирање на свадби и посебни настани
  • Изработка на венчални фустани, свечени тоалети, свадбени декорации збогатени со рачно цртано стакло и
  • Изработка на уникатен накит.

За ИПА членовите овозможен 20% попуст на целокупниот асортиман.

ДРАКУЛ МОДЕЛС ги нуди следниве услоги:

  • Планирање и организирање на свадби и посебни настани
  • Изработка на венчални фустани, свечени тоалети, свадбени декорации збогатени со рачно цртано стакло и
  • Изработка на уникатен накит.

За ИПА членовите овозможен 20% попуст на целокупниот асортиман.