МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА

За членовите на ИПА и нивните семејства билетот чини 50 денари.