ЕЈ-БИ-СИ ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

За изучување на странски јазици, професионален превод, симултан превод, според ЕУ стандарди во неформалното образование. Попуст:

  • 30% за изучување англиски јазик-годишна настава/курс ,
  • 20% за семестрални курсеви од 3 месеци и
  • 10% за интезивни курсеви од 1 месец.