ХОТЕЛ МРАМОР

ХОТЕЛ МРАМОР
За ИПА членовите овозможен е 30% попуст на сместувањето и услугите.

Адреса: Кленоец 11, 1000 Скопје
Тел. (+389) (2) 20 44 528
Е-mail: info@mramor.com.mk