ХОТЕЛ МАКСИТИ И РЕСТОРАН "КАЈ МАРШАЛОТ"

За ИПА членовите овозможен е 30% попуст на хотелски и ресторантски услуги.

Контакт:

  • Адреса: Прашка 1, 1000 Скопје
  • Тел. (+389) (2) 30 60 555