РЕСТОРАН "КИБО КЛУБ"

Ресторанот “КИБО Клуб” за членовите на ИПА нуди попуст од 20%.