РЕСТОРАН "КЕЈ"

РЕСТОРАН „КЕЈ“
За ИПА членовите овозможен е 20% попуст од редовната цена на услуги и асортиманот.

Контакт:

Тел. ++ 389 2 3233 764