"СКОПСКИ ПАЗАР" АД СКОПЈЕ

„Скопски Пазар„ АД Скопје за членовите на ИПА овозможува попусти од:
20% од редовната цена во Ресторан „14“,

20% од редовната цена за купување на готови јадења (топлотека) во СП маркетите и Maxi D дисконтите и редовните попусти кои се остваруваат со користењето на СП картичката .

Потребно е членовите на ИПА да аплицираат во своите Региони за добивање на нова СП картичка (иако некој има стара) за да ги остваруваат горенаведените попусти, кои ќе се остваруваат со давање на увид на ИПА картичката и СП картичката.

Трговија 02 2404 115 бул. “Јане Сандански” 109б
Финансии 02 2404 206 бул. “Јане Сандански” 109б
Маркетинг 02 2404 204 бул. “Јане Сандански” 109б

http://www.spmarket.com.mk/pocetna.htm