МОТО ЦЕНТАР-ЦЕНТАР ЗА ГУМИ

Визија

Да бидеме лидер во Македонија и регионот поставувајќи високи стандарди,  а нашите клиенти да ги увидат и уживаат во бенефитите од користењето на услугите на Мотоцентар- твојот центар за гуми.

За ИПА членовите овозможен е 25% попуст на производите и услугите.

#гуми #замена #балансирање