WOOLMARK

THE WOOLMARK COMPANY е интернационална организација за промоција на волнени производи. Основана е 1937 год. Од страна на фармери од земји производители на волна: Австралија, Нов Зеланд и Јужна Африка, во целост долгорочно позиционирање на волнени влакна на светскиот пазар.

Компанијата Империал Еуро Груп добива ексклузивно застапништво и лиценца од најголемата текстилна компанија The Woolmark за целиот пазар на терторијата на Македонија, и единствено застапништво во регионот за продажба низ целиот свет.

За членовите на ИПА Македонија, WOOLMARK на својата палета производи нуди 20% попуст.