КАКО ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН

За зачленување во ИПА Македонија е потребно да ги исполнувате условите од Член 4 од статутот и да ја пополните следната пристапница:

IPA pristapnica 11.11.2019

Уплатница за годишна членарина на ПП10 за авансно плаќање:

 

Уплатница 2019

Уплатница за значка

 

Уплатница за втора налепница за возилa:

Уплатница за трета налепница за возила:

За отстапување од членство е потребно да се пополни следниот образец: Одстапница од ИПА

За изработка на ИПА значка потребно е да го пополните следново барање:

Baranje za znachka 11.11.2019

За зачленување и други прашања можете да се обратите на “Лица за контакт по региони”