Инотек-Алати

Попуст во висина од 15 %  на алати во фирмата “Инотек-Алати“ ДООЕЛ Скопје ,лоцирана на ул.Ацо Шопов бб спроти Канал 5 ТВ.