Златара ТИ-НА

ТИ-НА ДООЕЛ Кочани (Златара ТИ-НА ГТЦ Кочани) за попуст на златен накит во износ од 10% и за накит SWAROVSKI во износ од 15%.

Лице за контакт Зоран Николов тел.070/272-205