МЕЃУНАРОДНИ КОМИСИИ

Меѓународните комисии го поддржуваат телата на Постојаното Извршно биро (PEB). Во рамките на своите работни области тие ги развиваат идеите и препораките. Меѓународните комисии не се тела за донесување одлуки и препораки, туку треба да бараат одобрување на PEB пред да се стапат во сила. Постојат пет постојани меѓународни комисии.