Е.М.Д.А.Ц.Е

Попуст во висина од 20 % во фирмата Е.М.Д.А.Ц.Е лоцирана на бул.3та Македонска Бригада бр.74-а за авто клима и вебасто.

Лице за контакт

Цеко 070/204 491 или 2400400 и 2400401