Гостилница 5ка

Склучен договор за попуст во висина од 20 % на редовните цени и услуги во Гостилница 5 ка лоцирана на ул Јуриј Гагарин бр. 17 во Скопје.