Врз основа на чл.14 од Статутот на ИПА Македонија, Управниот одбор на ИПА – Македонија Регион Струмица на одржаниот состанок на 19.02.2019 година ја донесе следната :

 

О Д Л У К А

За свикување и одржување на редовно годишно собрание на ИПА –Македонија Регион Струмица на ден 30.03.2019 година со почеток во 11.00 часот во хотел „Сириус„- сала за состаноци со следниот дневен ред:

  1. Усвојување на извештајот за работењето од претходната година

  2. Усвојување на програмата за работа за 2019 година на ИПА Регион – Струмица

  3. Усвојување на финансов план за реализација на годишната програма

  4. Избор на членови на Надзорниот одбор на ИПА – Регион Струмица

  5. Разно

Претседател                                                                     Секретар

___________________                                   _________________

Васил Тодоров                                                          Васе Русуманов

Please follow and like us:

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *