ИПА МАКЕДОНИЈА ВО ГЕРМАНИЈА

На покана од ИПА Германија е остварена возвратна посета од делегација на ИПА Македонија во состав:
Од Управен одбор на ИПА Македонија

  • Робертино Ацески – Претседател,
  • Ненад Николовски – Потпретседател,
  • Кирил Хаџи-Ефтимов – Генерален секретер и

од Управен одбор на ИПА Македонија – Регион Скопје

  • Владо Мирчевски, Претседател
  • Кирил Бошковски и
  • Игор Манојловски.

Нашата делегација оствари средба со УО на ИПА Германија и претставници на ИПА Регионите Келн и Дизелдорф. Исто така беше реализиран и прием од Директорот на полицијата во Келн.

Престојот беше организиран во Едукативниот центарот Замок Гимборн каде нашиот Управен одбор, на чело со Претседателот потпишаа договор за членство со Директорот на Центарот. Со овој договор е овозможено учество на наши членови во семинари и обуки кои се одржуваат во овој реномиран едукативен центар.

Посетата беше успешна а контактите и пријателството унапредени. Соработката со ИПА Германија продолжува и во наредниот период.


15.09.2016