Нови ИПА значки

Ги известуваме членовите на ИПА Македонија дека е изработен дизајнот на новата значка на Здружението.

 

Значката ќе биде персонализирана со изгравиран број на членската картичка на членот на ИПА Македонија.

 

НАПОМЕНА:

Значка може да нарачаат само активни членови со регулирана членарина.
Барање за изработка на значка да не се поднесува заедно со пристапница, односно барањето нема да се прифати пред изработка на членска карта.

Рок за изработка на значка е 30 дена од уплата и поднесување на барање.

Рок за изработка на членска картичка е 60 дена од поднесување на пристапница.

Значката може да се добие со пополнување на следното барање за изработка. Цената за изработка на значката е 990,00 денари кои треба да се уплатат на фирмата изработувач со користење на ПП10 уплатница која се пополнува на следниот начин:

Барањето со фотокопија од уплатницата во прилог да се достави до лицето за контакт во регионот.23.03.2018