Нови ИПА значки

Ги известуваме членовите на ИПА Македонија дека е изработен дизајнот на новата значка на Здружението.

 

Значката ќе биде персонализирана со изгравиран број на членската картичка на членот на ИПА Македонија.

Значката може да се добие со пополнување на следното барање за изработка. Цената за изработка на значката е 990,00 денари кои треба да се уплатат на фирмата изработувач со користење на ПП10 уплатница која се пополнува на следниот начин:

Барањето со фотокопија од уплатницата во прилог да се достави до лицето за контакт во регионот.08.02.2018