Туристичка агенција Балкан Нет

„Балкан Нет“ Travel Agency, за членовите на ИПА овозможува попусти од:

• На сопствените аранжмани за летување и зимување во земјава и странство попуст од 20%.
• На сопствените аранжмани стои „Наш закуп“ на самото лого.
• На аранжманите на кои не стои таков знак, за членовите на ИПА е овозможен попуст од 7%.
• Туристичката агенција организира пакет аранжмани за групи, за светските метрополи, туристички дестинации, празнични патувања од сите видови, за кои аранжмани е овозможен за членовите на ИПА попуст од 10%.

Струга: Ул.Гоце Делчев бр.37 – тел: 046/788-610
Скопје: Бул.Партизански Одреди 66 A Локал 3 – тел: 02 /306 32 43
Прилеп: Ул. Јоска Јорданоски бр.3 – тел: 048/614-222
Штип: Кирил и Методиј б.б – тел: 032/606-970
Делчево : тел: 033/41 41 30

http://balkannet.mk/

Напишете коментар

"SERVO PER AMIKECO"