popusti

Еј-Би-Си Центар за странски јазици

Изучување на странски јазици, професионален превод, симултан превод, според ЕУ стандарди во неформалното образование.

Попуст за изучување англиски јазик-годишна настава/курс 30% , 20% за семестрални курсеви од 3 месеци и 10% за интезивни курсеви од 1 месец.

www.ejbisi.com.mk – Посети ја вебстраната

070 / 205-908
078 / 414-291

Напишете коментар

"SERVO PER AMIKECO"