Како да станете член

За зачленување во ИПА Македонија е потребно да ги исполнувате условите од Член 4 од статутот и да ја пополните следната

Уплатница за годишна членарина на ПП10

За отстапување од членство е потребно да с пополни следниот образец


 

 

 

 

 

 

 

За зачленување и други прашања можете да се обратите на Elmore from the start, the coaching job was meant not just to support and challenge individual teachers, though that’s a part of the essayclick.net/ work

Напишете коментар

"SERVO PER AMIKECO"