Како да станете член

За зачленување во ИПА Македонија е потребно да ги исполнувате условите од Член 4 од статутот и да ја пополните следната

ИПА Пристапница

Уплатница за годишна членарина на ПП10

Уплатница

За отстапување од членство е потребно да с пополни следниот образец

Отстапница

 

 

 

 

 

 

 

За зачленување и други прашања можете да се обратите на лицата за контакт во соодветниот регион

Напишете коментар

"SERVO PER AMIKECO"