Ресторан „Кеј“

За ИПА членовите овозможен е 20% попуст од редовната цена на услуги и асортиманот.

Контакт:

  • Тел. ++ 389 2 3233 764

"SERVO PER AMIKECO"