ИПА Македонија во Врање

Во периодот 26-28.08.2016 година на покана на регионалниот ИПА клуб Косовско поморавје на ИПА Србија а по повод годишните средби кои традиционално ги организираат, каде веќе традиционално сме присутни, ИПА Македонија пртставувана од Генералниот секретар на ИПА Македонија Г-дин Кирил Хаџи Ефтимов и претставници од ИПА Регион Скопје, Игор Манојлоски член на УО Регион Скопје и Сашо Димески.
На оваа традиционална прослава покрај ИПА Македонија беа и преставници на ИПА Романија од регионот Алба-Јулија и од Швајцарија, Србија и други ИПА пријатели.
Во атмосфера на пријателство и дружење посетата беше остварена во Врање, каде беа разменети пригодни подароци.