B0

Втора ИПА Балкан-Јадран Конференција

Во организација на ИПА Македонија беше закажана, организирана и одржана Втората Балканско-Јадранска Конференција во периодот 9-11 Септември 2016 година.

Поканети беа сите 18 секции основачи на конференцијата, како и сите секции на ИПА во светот во својство на гости и посматрачи. Покана беше упатена и до Меѓународниот извршен одбор (IEB), кој на наше огромно задоволство како претставник на конференцијата дојде госпоѓата Меј-Брит Риналдо, член на Одборот, претседател на Меѓународната професионална комисија и Претседател на ИПА Шведска.

На конференсијатаприсуствуваа делегати од ИПА Секциите:

  • Хрватска
  • Грција
  • Бугарија
  • Словенија
  • Србија
  • Босна и Херцеговина и
  • Германија.

Другите секции претходно ја оправдаа неможноста за присуство поради објективни причини.

Конференцијата се спроведе според планираната агенда и помина во беспрекорна и продуктивна работна атмосвера, на општо задоволство на сите учесници.

Свое обраќање и пригоден збор имаше претставникот на IEB, госпоѓата Риналдо која ги пренесе поздравите од Меѓународниот Претседател и Меѓународниот извршен одбор.

B1 B4b3b3a b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 B5 B6 B7 B9