SM12016

Мото Клуб ИПА Македонија на меѓународна мотоциклистичка средба во Словенија

Во периодот од 15 до 19 Јуни 2016 Мото клубот ИПА Македонија, претставуван од Дамјан Галевски, Љупчо Стојкоски и Васко Пачемски, учествуваше на меѓународна мотоциклистичка средба во Љубљана, Словенија.
На оваа средба присуствуваа и претсавници на ИПА Мото секциите на Словенија, Србија и Босна и Херцеговина. Bo рамки на средбата од страна на колегите од ИПА Словенија беше претставен дел од структурата на словенската полиција и остварена е посета на Владата на Р. Словенија и неколку полициски станици во Словенија.

SM32016 SM42016 SM52016 SM62016